Over Loods M

Loods M wordt de unieke plek waar het maritieme verleden van Maassluis samenkomt met beleven, leren en innoveren. De samenwerking tussen de historische vloot, musea, onderwijs en bedrijven maakt dit mogelijk.

Loods M 's nachts

Loods M in ontwikkeling

Loods M
november/december 2024

Gemeenteraad neemt definitief besluit: go/no go verbouwing Loods M

juni/augustus 2024

Fondsenwerving

juni 2024

Vaststellen definitief bidbook, Formele oprichting stichting Loods M

Met het vaststellen van het bidbook en de totale businesscase is het duidelijk hoe de loods er uit komt te zien, en wat precies de activiteiten worden, de programmering, de organisatie en exploitatie.
mei 2024

Definitief ontwerp van de loods

In mei is de afstemming tussen de potentiële partners ver gevorderd. Dan is het integrale concept vertaald naar een definitief ontwerp, met indeling van de ruimte en een concept voor de organisatie en financiën, ondersteund door de museaal inrichter en architect.
mei 2024

Tweede open dag Loods M tijdens startevenement vaarprogramma

maart 2024

Eerste ontwerp van de loods

De potentiële partners, dat wil zeggen de ondertekenaars van de intentieovereenkomst, werken in een aantal sessies toe naar een definitief bidbook. In maart wordt in samenwerking met inrichter Tinker en architect RAU het eerste ontwerp van de nieuwe loods getoond.
Ondertekenaars intentieovereenkomst
januari 2024

Start van co-creatie met ondertekenaars intentieovereenkomst

Op 29 januari 2024 is de intentieovereenkomst voor Loods M getekend. Deze collectieve ambitie is door Maassluise organisaties en de gemeente Maassluis is ondertekend.
Elza van Liere
december 2023

Werving directeur Loods M

Elza van Liere is benoemd tot directeur/bestuurder van de stichting Loods M i.o.
Artist imprtession van Loods M
juni 2023

Afronding verkennende fase met potentiële partners

De potentiële partners van Loods M hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Het concept van Loods M kan rekenen op veel draagvlak.
Boten in de haven tijdens de start van het vaarseizoen
mei 2023

Lancering naam Loods M tijdens open dag

De eerste open dag Loods M is een succes! De naam van de loods wordt onthuld en een korte film over het project getoond.
Loods M tijdens de verkennende fase
februari 2023

Start verkennende fase met potentiële partners en gebruikers

In vier sessies met toekomstige partners en gebruikers wordt gesproken over de verdere ontwikkeling van het programma Maritiem Erfgoed Maassluis
Mensen vieren de toekenning van de Erfgoed Deal
oktober 2021

Toekenning Erfgoed Deal, start van programma Maritiem Erfgoed Maassluis

Gemeente Maassluis heeft 650.000 euro ontvangen uit de Erfgoed Deal, in aanvulling op bestaande investeringen in het havengebied. Met dit geld worden de eerste stappen uit het 10 jaren plan gerealiseerd.

Nu al gebruik maken van Loods M?

De loods aan de Govert van Wijnkade 44 in Maassluis wordt verbouwd, waarschijnlijk in 2025. Ondertussen is de loods al beschikbaar voor passende activiteiten. Wil jouw organisatie nu al gebruik maken van Loods M? Stuur een e-mail met jouw voorstel naar meedoen@loodsm.nl

Agenda