Maritieme en culturele hotspot

In Maassluis wordt gewerkt aan Loods M. De plaats waar de historische haven en schepen van Maassluis worden ingezet voor de maritieme toekomst. Hier komen leren, innoveren en beleven samen, met een innovatielab, werkplaats, stages, musea én evenementen.

Innoveren, leren en beleven

Loods M vertelt het maritieme verhaal van Maassluis, zowel het verleden, heden als de toekomst. De historische schepen en haven worden gebruikt als testlocatie voor innovaties. bijvoorbeeld voor verduurzaming van bestaande schepen en havens in Nederland. Loods M draagt bij aan de klimaatadaptatie van het gehele gebied rond de haven van Maassluis.

In Loods M werken schepen, scholen, universiteiten en bedrijven met elkaar samen. Loods M biedt ruimte aan de musea van Maassluis. Die vertellen boeiende verhalen en dragen bij aan een bredere acceptatie van innovaties. Ook organiseert Loods M evenementen, bijvoorbeeld in samenwerking met de historische schepen, die aandacht vragen voor de bijzondere ontwikkelingen in Maassluis. Zo wordt Loods M een maritieme hotspot voor innoveren, leren en beleven.

Meedenken over de invulling van Loods M?

Krijg jij ook volop inspiratie bij het zien van de plannen van Loods M? Heb jij, als inwoner of ondernemer, zin om mee te denken én te doen met de ontwikkeling van deze Maritieme Hotspot?

Agenda