Verhalen

Wat betekent Loods M voor de schepen, bedrijven, scholen, musea en anderen? Deelnemers aan het woord.

Het fundament is gelegd

Loods M wordt een zelfstandige organisatie die alle betrokken partners verbindt en toewerkt om met elkaar een volgende stap eind 2024 mogelijk te maken.

Corine Bronsveld
Corine Bronsveld
Dank aan alle mensen en organisaties die samen de schouders onder Loods M zetten
Corine Bronsveld
Wethouder Cultuur

Het fundament is gelegd voor een innovatieve maritieme en culturele hotspot, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Erfgoed Deal. Nu zal een bidbook worden opgesteld en zullen nieuwe fondsen worden geworven. De partijen die de intentieovereenkomst tekenen en de nieuwe directeur van Loods M, Elza van Liere, spelen hierbij een centrale rol. Zij kunnen rekenen op de steun van de gemeente en van nog veel meer enthousiaste organisaties uit de regio. Het is mooi dat Maassluis collectief de schouders zet onder deze nieuwe maritieme en culturele hotspot.

De afgelopen drie jaar is het fundament gelegd voor Loods M. Gemeente Maassluis heeft eind 2021 een Erfgoed Deal bijdrage gekregen en is daarmee begonnen het maritieme erfgoed te benutten voor gebiedsontwikkeling, met een bijzondere aandacht voor verduurzaming van de haven en schepen. Samenwerking tussen de historische schepen en Ervaar Maassluis heeft geleid tot een succesvol vaarprogramma, waarmee Maassluis zichzelf op de kaart heeft gezet. Eind 2022 heeft de gemeente het pand aan de Govert van Wijnkade 44 gekocht, als locatie voor Loods M. In 2023 hebben potentiële partnerorganisaties samen met de gemeente projecten uitgevoerd op basis van de historische haven en schepen. In 2024 wordt het definitieve plan voor Loods M ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad Maassluis.

Agenda