Verhalen

Wat betekent Loods M voor de schepen, bedrijven, scholen, musea en anderen? Deelnemers aan het woord.

De groene businesscase voor bedrijven

John Geerlings is directeur van Zondak en lid en mede oprichter van de Green Businessclub. Hij werkt samen met Loods M aan de vergroening van het havengebied Maassluis.

John Geerlings
John Geerlings
Loods M stimuleert de markt en helpt met stages en opleidingen voor mensen en bedrijven uit de eigen regio.
John Geerlings
Directeur Zondak

John Geerlings is samen met een compagnon de oprichter van Zondak, een bedrijf uit de regio, gespecialiseerd in energiebeheer. Zondak houdt zich bezig met PV-installaties (zonnepanelen), energieopslag, warmtepompen, isolatieoplossingen, inspecties en onderhoud. Daarnaast heeft hij ook de Green Businessclub opgericht. Dat is een netwerk van bedrijven uit de regio Schiedam Vlaardingen Maassluis dat zich inzet voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.

John Geerlings is betrokken bij het project van de zeezoutbatterij in Loods M. Zijn bedrijf heeft de zonnepanelen op het dak geleverd en geïnstalleerd waarmee de energie wordt opgewekt die wordt opgeslagen in de zeezoutbatterij. Dit is een belangrijke eerste stap. Loods M wil op termijn zorgen dat de haven off-grid gaat. Zondak is daar graag bij betrokken. Loods M geeft het goede voorbeeld en stimuleert de markt.

Slimme oplossingen en vernieuwingen zijn nodig. Bedrijven kijken niet alleen maar naar opwekking van groene energie. Ze kijken naar het geheel, het energiebeheer. Dat moet ook wel, gezien de problemen met netcongestie. Zuiniger omgaan met energie en het opslaan van opgewekte energie zijn belangrijke aandachtspunten. Het doel van een off-grid haven op termijn past hier goed bij. De voorbeeldprojecten van Loods M zullen bedrijven inspireren en helpen om te komen tot hun eigen de groene businesscase.

Op dit moment staat de branche onder druk, door een terugval in de vraag. Er zijn veel ervaren mensen beschikbaar die een baan zoeken. Nu is werving en opleiding even geen probleem. Maar, in de toekomst, met vergrijzing en de enorm snelle ontwikkelingen in deze branche, zal dat wel weer een probleem worden. En dan is het goed dat Loods M stageplekken en opleiding van mensen uit deze regio gaat aanbieden.

Ook als bestuurslid van de Green Businessclub heeft John Geerlings veel interesse in Loods M. De Green Businessclub is gericht op verduurzaming van bedrijventerreinen, zoekt mogelijkheden om kennis te delen, partijen bij elkaar te brengen en het gebied te enthousiasmeren. Met Loods M wordt het mogelijk om bestaande initiatieven op te schalen en om het netwerk nog krachtiger in te zetten.

Agenda