Ontwikkeling bidbook Loods M is begonnen

Het bidbook laat zien wat Loods M wil zijn en hoe Loods M dat gaat realiseren.

De planning is nu bekend. De ontwikkeling van het bidbook Loods M is begonnen en doorloopt 4 fasen. Afstemming met de beoogde partners van Loods M (musea, schepen, bedrijven en onderwijsinstellingen) vindt per fase plaats. Zij zullen hiervoor worden uitgenodigd door Loods M.

Fase 1 loopt tot en met januari 2024 en levert het kader voor het bidbook. Een ontwikkelstichting wordt ingericht en een directeur voor die stichting wordt geworven. Ook worden een architectenbureau en museaal inrichter geworven. Berekeningen worden gemaakt voor verschillende scenario’s met de Hudson. In januari vindt afstemming plaats met de partners over het integrale concept, met de uitgangspunten die de verdere uitwerking bepalen.

Fase 2 loopt van februari tot en met maart 2024. In deze fase wordt een concept bidbook opgeleverd met een programma van eisen. Daarin staan een conceptontwerp van de nieuwe loods, een vlekkenplan met conceptindeling van de beschikbare ruimte en een concept voor de organisatie en financiën.

Fase 3 loopt van april tot en met juni 2024. Dan worden alle concepten definitief gemaakt. En fase 4 loopt van juni tot en met september 2024. In die laatste fase wordt het bidbook aangeboden aan relevante fondsen. Als de fondsenwerving volgens verwachting verloopt, dan kan in oktober 2024 worden besloten om te starten met de verbouwing van het pand.

Agenda