Nationaal Sleepvaartmuseum ondertekent intentieovereenkomst voor Loods M

Op 11 april 2024 heeft voorzitter Kees van Essen namens het Nationale Sleepvaartmuseum de intentieovereenkomst voor Loods M ondertekend. Deze collectieve ambitie die eerder door tien Maassluise organisaties en de gemeente Maassluis is ondertekend, vormt een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van Loods M, de maritieme en culturele hotspot in wording in de historische haven van Maassluis. Met deze stap is het Nationaal Sleepvaartmuseum officieel toegetreden tot de groep ‘Loodsgenoten’ die samenwerken om tot een inspirerend bidbook te komen.

Symbolisch tekenen van de 'Fender Loods M'

Kees van Essen geeft een toelichting. “Dit markeert een nieuwe koers voor de NSM. Het is belangrijk dat niet alleen het bestuur en de Raad van Toezicht meewerken, maar dat alle vrijwilligers worden meegenomen en worden betrokken bij het nadenken over onze toekomst. We kijken uit naar de plaatjes, de visualisaties van het nieuwe pand die we op 13 mei gepresenteerd krijgen. Dat gaat helpen om het gesprek met onze vrijwilligers goed te voeren.”

Kees van Essen gaat in op de wens van het Nationaal Sleepvaartmuseum. “Loods M moet een beleving worden. Daarbij mag het verleden niet vergeten worden. Wij kunnen als museum verhalen uit het verleden vertellen, de evolutie laten zien die we hebben doorgemaakt. Wij verwachten dat Loods M veel nieuwe vormen biedt, veel audiovisuele middelen, nieuwe kansen om ons verhaal te vertellen.”

Wethouder Corine Bronsveld was namens het gemeentebestuur aanwezig bij de ondertekening. Zij onderstreept het belang van de samenwerking met de ‘Loodsgenoten’. Loods M is meer dan een gebouw, maar een onderdeel van breder programma om het erfgoed van Maassluis te gebruiken voor duurzame gebiedsontwikkeling. Zij ziet dat de uitvoering van dat plan goed loopt. “De Erfgoed Deal is gebruikt om de eerste fase goed af te ronden. De programmering staat in de steigers. De aankoop van het pand was een belangrijke mijlpaal. Als we deze zomer inderdaad een goed bidbook kunnen opleveren, dan hebben we weer een belangrijke mijlpaal behaald. Het belangrijkste resultaat is dat de samenwerking tussen musea, schepen, city marketing, onderwijs en bedrijven op gang is gekomen, met een succesvol vaarprogramma, met een innovatieprogramma en met deze intentieovereenkomst.”

Corine Bronsveld geeft aan waarom de musea belangrijk zijn voor Loods M. “Loods M wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een groot gebied en aan de verduurzaming van de maritieme wereld. Loods M wil laten zien dat die grote uitdagingen in een context passen, dat het leven met de zee altijd om innovaties en om strijd hebben gevraagd. De musea kunnen die context bieden, kunnen belangrijke verhalen vertellen en zo de interesse wekken voor de huidige uitdagingen en draagvlak creëren voor de mogelijke innovaties.”

Ze geeft ook aan waarom Loods M belangrijk is voor Maassluis. “Maassluis heeft een unieke positie aan de Nieuwe Waterweg. Die moeten we koesteren en uitbouwen. Loods M helpt om de krachten in Maassluis te bundelen, zodat we vanuit ons bijzondere verleden en vanuit onze huidige kracht ook een krachtige toekomst kunnen creëren, met extra bedrijvigheid, belangrijke opleidingsmogelijkheden, extra toerisme, extra aandacht voor cultuur.”

Agenda