Loods M heeft een nieuwe directeur

Elza van Liere is benoemd tot directeur/bestuurder van de stichting Loods M i.o. Zij is officieel per 1 januari 2024 begonnen met deze nieuwe functie.

Elza van Liere

De gemeente Maassluis heeft de benoeming afgestemd met potentiële partnerorganisaties van Loods M. Elza van Liere is een ervaren projectleider. Zij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van erfgoed, is goed in visie- en beleidsvorming, ondernemend en communicatief. Ook heeft zij veel ervaring met het werven van fondsen. Ze kijkt uit naar de samenwerking met de gemeente Maassluis en andere partners om van Loods M een groot succes te maken.

Loods M kan alleen slagen als het gedragen wordt door alle betrokken partijen. Elza van Liere ziet dat als een belangrijk uitgangspunt voor haar nieuwe functie:

“Al participerend kom je tot het beste resultaat. Ik kan met iedereen het gesprek voeren, ik neem ze mee naar het beoogde eindresultaat en vraag wat zij nodig hebben om daar te komen. Met dat antwoord ga ik aan de slag. Als het redelijk is ga ik voor ze door het vuur, als het niet zo redelijk is dan breng ik ze tot andere gedachten met nieuwe inzichten.”

Agenda