Innoveren

Loods M wil inspireren en stimuleren met goede voorbeelden en tastbare resultaten. De goede voorbeelden hebben potentie om op te schalen. Elk goed voorbeeld wordt in een duidelijke context gepresenteerd. Wat is eraan voorafgegaan (verleden), wat is de stand van zaken nu (heden) en wat zou het kunnen worden (toekomst)?

Toekomstige ingenieurs vergroten hun kennis van maritieme systemen

Goede voorbeelden en tastbare resultaten

De ontwikkeling van goede voorbeelden wordt gefaciliteerd door Loods M met een laboratorium gespecialiseerd in het verduurzamen van gebouwen rondom (erfgoed)havens en het verduurzamen van schepen.

Loods M moet nog worden verbouwd, het laboratorium is nog niet gereed. Toch is het innoveren al begonnen. In 2023 zijn verschillende activiteiten ontplooid met bedrijven en studenten in de opstartfase. Dat programma wordt in 2024 verder uitgebouwd.

Verduurzaming historische schepen Maassluis

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben een aanpak gemaakt voor verduurzaming van de Hudson.

Enkele historische schepen in de haven

Het vervolg is afhankelijk van de vraag hoe de Hudson wordt ingezet bij Loods M. Studenten van de TU Delft hebben een breder stappenplan gemaakt voor verduurzaming van de historische vloot Maassluis, met Varnebank als voorbeeld. Deze studie wordt nu ingezet als onderdeel van een groot en internationaal EU project inzake verduurzaming van historische havens en schepen, waarbij Loods M samenwerkt met verschillende grote organisaties.

Als de fondsenwerving succesvol verloopt, dan wordt de Varnebank als demo-schip ingezet en Maassluis als voorbeeldhaven. De aanvragen worden in 2024 gedaan en de realisatie zal bij een succesvolle aanvraag beginnen in 2025.

Meedenken over de invulling van Loods M?

Krijg jij ook volop inspiratie bij het zien van de plannen van Loods M? Heb jij, als inwoner of ondernemer, zin om mee te denken én te doen met de ontwikkeling van deze Maritieme Hotspot?

Agenda