Innoveren

Loods M wil inspireren en stimuleren met goede voorbeelden en tastbare resultaten. De goede voorbeelden hebben potentie om op te schalen. Elk goed voorbeeld wordt in een duidelijke context gepresenteerd. Wat is eraan voorafgegaan (verleden), wat is de stand van zaken nu (heden) en wat zou het kunnen worden (toekomst)?

Toekomstige ingenieurs vergroten hun kennis van maritieme systemen

Goede voorbeelden en tastbare resultaten

De ontwikkeling van goede voorbeelden wordt gefaciliteerd door Loods M met een laboratorium gespecialiseerd in het verduurzamen van gebouwen rondom (erfgoed)havens en het verduurzamen van schepen.

Loods M moet nog worden verbouwd, het laboratorium is nog niet gereed. Toch is het innoveren al begonnen. In 2023 zijn verschillende activiteiten ontplooid met bedrijven en studenten in de opstartfase. Dat programma wordt in 2024 verder uitgebouwd.

Verduurzamen van pand en omgeving met zeezoutbatterij

De zeezout batterij is een natuurlijke, schone batterij geschikt voor de stationaire opslag van bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie of het tijdelijk opslaan van elektriciteit uit het net.

Één van de hoofdbestanddelen van de batterij: zeezout

Dr. Ten

Dr. Ten is een start-up met een uniek Nederlands product: de zeezoutbatterij. Een demo draait al in Loods M. Opschaling gaat zorgen voor het verduurzamen van het pand en de omgeving. Dr. Ten doet al vanaf het begin mee met de ontwikkeling van Loods M. Een deel van de ruimte in Loods M wordt straks door Dr. Ten gebruikt om dit nieuwe product verder te kunnen ontwikkelen.

Opschaling is nodig om het pand van Loods M en de omgeving te kunnen verduurzamen. Daarvoor is een brede samenwerking nodig tussen Dr. Ten, organisaties die hoogwaardige zonnepanelen maken en installeren, TU Delft en andere onderwijsinstellingen, lokale bedrijven, historische schepen, de gemeente en subsidieverstrekkers. Loods M maakt deze vorm van samenwerking mogelijk. Loods M is bezig om de zeezoutbatterij in een energiesysteem te ontwikkelen en in de regio te realiseren. Daarvoor wordt een aantal panden (openbare gebouwen) nu geselecteerd.

Meedenken over de invulling van Loods M?

Krijg jij ook volop inspiratie bij het zien van de plannen van Loods M? Heb jij, als inwoner of ondernemer, zin om mee te denken én te doen met de ontwikkeling van deze Maritieme Hotspot?

Agenda