Innoveren

Loods M wil inspireren en stimuleren met goede voorbeelden en tastbare resultaten. De goede voorbeelden hebben potentie om op te schalen. Elk goed voorbeeld wordt in een duidelijke context gepresenteerd. Wat is eraan voorafgegaan (verleden), wat is de stand van zaken nu (heden) en wat zou het kunnen worden (toekomst)?

Toekomstige ingenieurs vergroten hun kennis van maritieme systemen

Goede voorbeelden en tastbare resultaten

De ontwikkeling van goede voorbeelden wordt gefaciliteerd door Loods M met een laboratorium gespecialiseerd in het verduurzamen van gebouwen rondom (erfgoed)havens en het verduurzamen van schepen.

Loods M moet nog worden verbouwd, het laboratorium is nog niet gereed. Toch is het innoveren al begonnen. In 2023 zijn verschillende activiteiten ontplooid met bedrijven en studenten in de opstartfase. Dat programma wordt in 2024 verder uitgebouwd.

Meedenken over de invulling van Loods M?

Krijg jij ook volop inspiratie bij het zien van de plannen van Loods M? Heb jij, als inwoner of ondernemer, zin om mee te denken én te doen met de ontwikkeling van deze Maritieme Hotspot?

Agenda