Verhalen

Wat betekent Loods M voor de schepen, bedrijven, scholen, musea en anderen? Deelnemers aan het woord.

Loods M is proeftuin voor Hogeschool Rotterdam

Gijsbert Korevaar is lector circulaire energietransitie aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is nauw betrokken bij een aanvraag voor een Europese subsidie, waarbij de Hogeschool Rotterdam en Loods M samen optrekken.

Gijsbert Korevaar
Gijsbert Korevaar
Innovaties die bij Loods M worden ontwikkeld, kunnen elders in de regio worden toegepast.
Gijsbert Korevaar
Lector Circulaire Energietransitie, Hogeschool Rotterdam

Gijsbert Korevaar vindt het belangrijk dat Loods M een brede kijk heeft op verduurzaming van een havengebied. Een duurzame energietransitie vraagt ook om het circulair omgaan met grondstoffen. Dat besef vormt de basis voor de samenwerking met Loods M.

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben al onderzoeksprojecten gedaan bij Loods M. Gijsbert Korevaar is vooral betrokken bij mogelijke vervolgstappen in de samenwerking. Hij is nauw betrokken bij een aanvraag bij het Europese Just Transition Fund, JTF Rijnmond, gericht op de ontwikkeling van nieuwe kennis en skills in de circulaire energietransitie in een havengebied. Als de aanvraag succesvol is, dan gaat de Hogeschool Rotterdam per half jaar groepjes van 6 of 7 studenten mee laten werken aan de kennisontwikkeling. Zo’n 3 a 4 onderzoekers en docenten zullen de betreffende stages en projectgroepen gaan begeleiden.

Dit nieuwe programma bij Loods M over de circulaire energietransitie is van belang voor de hele regio. Loods M is een proeftuin. Als het hier kan, dan kan het ook elders in de regio worden toegepast. Tussen Delft, Rotterdam en Dordrecht zijn honderden havengebieden en vergelijkbare terreinen met loodsen en water die moeten verduurzamen. Ook de verduurzaming van de schepen, de maritieme techniek, kan in deze regio worden opgeschaald. En het programma bij Loods M richt zich niet alleen op de techniek. Het gaat ook om de integratie tussen techniek, management en financiering. Bijvoorbeeld de business ontwikkeling van de circulaire energietransitie in combinatie met regelgeving. Dus, dit nieuwe programma biedt ook kansen voor niet-technische studenten, die zich bijvoorbeeld richten op business ontwikkeling of juridische zaken.

Agenda