Verhalen

Wat betekent Loods M voor de schepen, bedrijven, scholen, musea en anderen? Deelnemers aan het woord.

Learning community centre

Jeroen Pruijn is universitair hoofddocent maritieme operaties en management aan de TU Delft.

Jeroen Pruijn
Jeroen Pruijn
De TU Delft is bezig met het opzetten van een learning community centre. Dat biedt veel kansen voor samenwerking met Loods M.
Jeroen Pruijn
Universitair hoofddocent maritieme operaties en management

Jeroen Pruijn heeft in 2023 samengewerkt met Loods M.  Hij begeleide 4 bachelor studenten. Die hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd op de zeesleper Varnebank, onder andere naar de mogelijkheden van een duurzame aandrijving.  De studenten hadden met deze opdracht een uitdaging die verder ging dan alleen de techniek, waar ze ruimschoots mee bekend waren vanuit hun opleiding. Het omgaan met stakeholders bleek even belangrijk, maar wel heel lastig. Desalniettemin kijken ze tevreden terug op deze ervaring.

Dit soort samenwerkingen tussen Loods M en de TU Delft kunnen in de toekomst vaker plaatsvinden. Juist de ingewikkelde, multi-stakeholder problemen zijn interessant. Studenten kunnen bijvoorbeeld via een Joint Industry Project ingezet worden voor een praktisch probleem van een bedrijf dat verbonden is aan Loods M. En dan wordt er een multi-disciplinair team samengesteld, afhankelijk van het voorliggende probleem. Denk bijvoorbeeld aan studenten bouwkunde, civiel, werktuigbouw of industrieel ontwerpen.

Het ligt voor de hand om vaker samen te werken, juist ook omdat de TU Delft de samenwerkingen met bedrijven wil stimuleren door het opzetten van een learning community centre. Loods M voegt dan zeker wat toe. De TU Delft zoekt de connectie met innovatieve bedrijven. De studenten van de TU Delft werken dan bijvoorbeeld met Loods M en een aangesloten bedrijf op locatie in de haven van Maassluis, zoals dat ook is gebeurd met het onderzoeksproject op de Varnebank.

Agenda