Verhalen

Wat betekent Loods M voor de schepen, bedrijven, scholen, musea en anderen? Deelnemers aan het woord.

De fysieke en virtuele wereld van Loods M

Elke Müller is senior onderzoeker en docent aan De Haagse Hogeschool. Zij maakt onderdeel uit van Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk en Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling. Laatstgenoemd lectoraat werkt samen met de TU Delft in het Streetwise-project en de Energy Transition Talent in Learning Communities (ET-TLC’s). Zij begeleidt UXD-studenten vanuit Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk die de haven van Maassluis en Loods M als studieobject hebben gekozen.

Elke Müller
Elke Müller
Mijn studenten leggen de verbinding tussen de fysieke en virtuele wereld, bijvoorbeeld met een ontwerp waarbij ze de Hudson gebruiken als medium voor projecties.
Elke Müller
Senior onderzoeker en docent aan De Haagse Hogeschool

Elke Müller is al vele jaren gefascineerd door de mogelijkheden van virtual reality. In 2009 was een hoofdstuk van haar proefschrift gewijd aan digitaal en virtueel erfgoed. Nu houdt ze zich vanuit De Haagse Hogeschool hier ook mee bezig, in het bijzonder binnen de faculteit ‘IT & Design’. Het ontwikkelen van apps en digitale ongevingen maakt onderdeel uit van het UXD-studieprogramma.

Elke Müller werkt samen met Loods M. Vanuit haar relaties met de TU Delft en Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), raakte ze geïnteresseerd in de oude sleepboten als mobiel erfgoed. In het studiejaar 2023-2024 heeft een groep User Experience Design-studenten in het kader van deze samenwerkingsverbanden een onderzoek gedaan naar het ontwerpen van een ‘smart hybride omgeving’ voor Loods M, waarin het erfgoed een belangrijke positie inneemt. Ze hebben diverse mogelijkheden van 3D-projecties en virtual reality voor Loods M in kaart gebracht. De eindversies van twee prototypes zijn gepresenteerd aan MCN en kwartiermaker Hans Visser op 30 mei 2024.

Een van de gepresenteerde prototypes gebruikt de historische sleepboot de Hudson als object van studie. Dit prototype gaat uit van een deels fysieke en deels digitale tentoonstelling, op de Hudson. Elke Müller licht toe: “De boot wordt gebruikt als projectieruimte. De bezoekers worden verleid tot het spelen van een spel, waarmee ze de verhalen en de techniek achter de Hudson leren kennen.”

De plannen voor een nieuwe inrichting van Loods M sluiten goed aan bij de leerdoelen van de studenten, Maassluis als learning community van de TU Delft, de doelstellingen van MCN én het kwartiermakersteam in Maassluis. De ontwerpen voor het nieuwe gebouw zijn heel inspirerend. De mix van functies en faciliteiten maakt het mogelijk om een doorlopende learning community te bouwen met loodsgenoten, studenten, docenten en bedrijven. Een wens is namelijk om verschillende soorten onderwijs te laten samenwerken in een learning community. Denk aan universiteiten, hogescholen en mbo’s. Het nieuwe gebouw van Loods M maakt dit mogelijk.

Agenda