Eerste beelden nieuwe Loods M trekken veel aandacht

Loods M heeft een korte film getoond van het nieuwe Loods M tijdens de open dag op 18 mei 2024.

Kijkdoos met de eerste beelden van het nieuwe Loods M

Het ontwerp is nog niet openbaar, beelden mogen nog niet worden gedeeld. Daarom is een kijkdoos gebruikt. Het publiek reageerde enthousiast op de eerste beelden van het nieuwe gebouw.

De loodsgenoten bepalen samen met het team van Loods M wat het definitieve ontwerp wordt. Dat gebeurt op 24 juni 2024. Begin juli van dit jaar wordt het ontwerp besproken met de Gemeenteraad. Daarna zal het ontwerp in volle glorie te zien zijn op de website van Loods M.

Ondertussen gaat het team van Loods M op pad met de voorlopige schetsen. Het draagvlak wordt gepeild en de mogelijkheden voor samenwerking worden in kaart gebracht. De film die aan het publiek is getoond op 18 mei, wordt ook gebruikt tijdens de gesprekken in mei en juni met stakeholders en verwantschapsgroepen. De resultaten van alle gesprekken worden gebruikt om het definitieve ontwerp zo krachtig mogelijk te maken.

Agenda