Concept bidbook gepresenteerd aan Loodsgenoten

Deze week heeft het team van Loods M het complete bidbook met financieel kader gepresenteerd aan de loodsgenoten.

Uitsnede van het bidbook-concept

De gezamenlijke visie, het gebouw, de beleefroutes en programmering zijn volgens de loodsgenoten zeer overtuigend beschreven en verbeeld.

Vragen over de precieze verdeling van de ruimte, benchmarks en financiële onderbouwing zijn door het team beantwoord. Het bidbook wordt op enkele details nog aangepast en de loodsgenoten ontvangen aanvullende informatie om hun achterban goed te informeren.

Aan het eind van de bijeenkomst is unaniem besloten door de aanwezigen dat het team van Loods M op basis van dit bidbook door kan gaan met de ontwikkeling. Deze zomer wordt de organisatiestructuur verder uitgewerkt en aan het eind van de zomer start de fondsenwerving. Half september zal een definitief bidbook worden opgeleverd en zal het openbaar worden gemaakt.

Agenda